V říjnu 2011 proběhla v Muzeu hrnčířství avizovaná výstava
s názvem „99 let od první skautské stopy a 90 let skautingu v našem
městě“.

Na stěnách velké místnosti si mohli návštěvníci prohlédnout první skautské stopy na mapě. Naším městem tehdy v roce 1912 kráčel zakladatel čs. junáka A. B. Svojsík na první historický skautský tábor u Lipnice nad Sázavou. Dále pokračovaly fotografie z let 1921 – 22 (bratr Houžvička), z roku 1924 D.T.J. Skaut, 1945 – 50 sourozenci Smržovi, 1990 bratr Orel – Ing. Michalik, 1990 – 1992 RNDr. Kašparová, 1993 – 2007 bratr Datel – J. Bohata (středisko Psohlavci v Čes. Brodě), 2008 – K. Čihák (středisko Kouřim), 2010 znovu založil středisko Kostelec n. Č. l. bratr Orel – Ing. Michalik. Fotografie doplňovaly na zasklených stolech skautské časopisy, knihy, odznaky, vyznamenání, přezky z opasků, historické vlajky, skautské kroje (i z USA) a nechyběl ani původní podsadový stan.

Hodně úspěchů do dalších let skautskému středisku přeje bratr
Datel