Vlčata

Rozvrh schůzek

Schůzky oddílu Vlčat se konají každé úterý od 16:30 do 18:00 hod.

Sraz u vchodu do Nové klubovny.

Schůzky se v roce 2020/21 nekonají v době svátků a prázdnin. Případné další termíny budou aktuálně doplňovány.

První schůzka v tomto školním roce se koná v úterý 8. 9. 2020

Na každou první schůzku v měsíci přicházíme v úplném kroji.

Za příznivého počasí se program odehrává v lesoparku za klubovnou. V případě nepřízně nebo specifického programu pak v klubovně.

Kromě oddílových schůzek se konají víkendové výpravy a prázninový tábor, jejichž termíny a náplň naleznete v sekci  Akce.

Program schůzek

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.  Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství. Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují.  Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Průvodcem skautingem je vlče Nováček a následně vlčstezky.

Nováček pro vlčata představuje objevování skautingu. Pěkně od začátku, srozumitelně a pastelkově. Kromě informací v něm najdeme i celou řadu úkolů, na kterých si nováčci důležité věci sami vyzkouší.  Na nováčka pak navazují stezky vlčat. Plněním stezky provází průvodci a také příběh v podobě komixů, obrázkových textů i celých kapitol.

Co s sebou na schůzky

1. Nováčka/Cestičku
2. Časopis Světýlko – poslední číslo
3. KPZ
4. Zápisník a tužku
5. Šátek na hry
6. Přezuvky

Každá první schůzka v měsíci je v úplném kroji!

Vedoucí oddílu

Daniel Homola (Dan)

Daniel Homola (Dan)

vedoucí oddílu
+420 603 903 669

dan@skaut-kostelec.cz
Josef Ferus (Jožin)

Josef Ferus (Jožin)

zástupce vedoucího oddílu
+420 777 478 322

jozin@skaut-kostelec.cz
Adam Bohata (Lemur)

Adam Bohata (Lemur)

zástupce vedoucího oddílu
+420 733 421 279

lemur@skaut-kostelec.cz

Odborné zkoušky

Vlčci, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy. Hlavní základ na budování vlčácké výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Vůdce vlčat najde ve vlčcích bohatý výchovný program, který v základech prospěje chlapcům. A jen tehdy, až uzná, že si vlče odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celou smečkou. Při plnění podmínek k získání vlčků spolupracujeme s rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé vlčky a uvítají. U některých vlčků to ani jinak nejde. Zvláště se to týká vlčků – pomoc v domácnosti, zahradníka, sběratele, přítele zvířat a znalce ptactva.

V nedávné době došlo k aktualizaci odborek pro světlušky a vlčata. Vše o nové verzi včetně pracovních listů naleznete na stránce vlcciasvetylka.skaut.cz

Staré verze a jejich dokumentace je dostupná na casopisy.skaut.cz/knihovna/656

Odznaky starších světýlek mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené.

Světýlka nosí světlušky na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádná světluška nezíská za 4 roky všechna světýlka, bude mít tak jako tak světýlka různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.