Vlčata

Rozvrh schůzek

Schůzky oddílu Vlčat se konají každé úterý od 17:00 do 18:30 hod.

Sraz je vždy před klubovnou.

Schůzky v roce 2024 se nekonají v době svátků a prázdnin.

Na každou první schůzku v měsíci přicházíme v úplném kroji.

Převážná část schůzek se odehrává venku v lesoparku za klubovnou. V případě opravdu nepříznivého počasí anebo specifického programu se pak schůzka koná v klubovně.

Kromě oddílových schůzek se konají také víkendové výpravy a prázdninový tábor, jejichž termíny a náplň naleznete v sekci  Akce.


Program schůzek

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.  Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství. Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Zažívají dobrodružství, poznávají přírodu, slaňují skály, hrají na kytaru, sportují a mnohem více.  Nejdůležitější je ale to, co se přitom naučí – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa i místní komunity.

Průvodcem skautingem pro vlčata je Nováček a následně tři stupně vlčácké stezky.

Nováček pro vlčata představuje objevování skautingu. Pěkně od začátku, srozumitelně a jednoduše. Kromě informací v něm najdeme i celou řadu úkolů, na kterých si nováčci důležité věci sami vyzkouší.  Na nováčka pak navazují stezky vlčat. Plněním stezky provází průvodci a také příběh v podobě komiksů, obrázkových textů i celých kapitol.

Co s sebou na schůzky

1. Nováčka
2. KPZ
3. Zápisník a tužku
4. Šátek na hry
5. Přezůvky
6. Čelovku v zimních měsících

Každá první schůzka v měsíci je v úplném kroji!

Vedoucí oddílu

Petr Šimek (Cvrček)

Petr Šimek (Cvrček)

vedoucí oddílu
+420 727913020

cvrcek@skaut-kostelec.cz
Jan Kužel (Lišák)

Jan Kužel (Lišák)

zástupce vedoucího oddílu
+420 728464305

lisak@skaut-kostelec.cz

Odborné zkoušky

Vlčci, jako zkoušky dovednosti jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy. Hlavní základ na budování vlčácké výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Vlčata najdou ve vlčcích možnost seberealizace, překonání sebe sama a uznání ostatních. Po splnění podmínek pro udělení vlčka je mu nášivka na kroj slavnostně předána před celou smečkou nebo střediskem, pokud jej splní na táboře. Při plnění podmínek k získání vlčků je potřeba i podpory ze strany rodičů. Určitě se s vámi rádi zúčastní příprav na některé vlčky, zvláště u některých vlčků to ani jinak nejde. Zvláště se to týká vlčků – pomoc v domácnosti, zahradníka, sběratele, přítele zvířat a znalce ptactva.

Vše o odborných zkouškách (odborkách) včetně pracovních listů naleznete na stránce vlcciasvetylka.skaut.cz

Nová verze odborek je ke stažení zde: vlcci-a-svetylka.pdf

Staré verze odborek a jejich dokumentace je dostupná na casopisy.skaut.cz/knihovna/656

Odznaky vlčků mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené.

Odborky nosí vlčata na horní části pravého rukávu svého kroje. Vždy základnou nahoru. Přestože žádné vlče nezíská za 4 roky všechny vlčky, bude mít tak jako tak vlčky různých barevných skupin. Vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše a ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.