Kroj

Trocha historie

Kroj provází skautské hnutí od jeho počátku. První společný stejnokroj, který zakladatel skautingu Baden-Powell zařadil mezi výchovné prostředky, tvořila trojice šátek, klobouk a hůl. Kroj vytvářel pocit sounáležitosti a stejně tak zmenšoval rozdíly v oblékání majetných a nemajetných.

První kroje českých skautů se hlavně z finančních důvodů vyráběly podomácku, i když bylo možné zakoupit krojové součásti dovážené z Anglie. Kdo neměl dostatek peněz na originální kroj, tak barvil na šedozeleno, přešíval vojenské košile, napařoval vysloužilé klobouky a nově je tvaroval do podoby chodského klobouku. Nejméně starostí bylo se skautskou holí, touto veskrze všestranou součástí kroje. Hůl se dala použít na spoustu věcí, jako nosítka, stan apod. V průběhu doby se ovšem postupně takřka přestala používat.

Součástí kroje se kromě košile, opasku a šátku staly také domovenky a odznaky, tedy na první pohled čitelné informace o konktrétním skautovi.

Skautský kroj má svá pravidla pro nošení, která vznikla brzy po ustanovení kroje, a stejně jako kroj samotný se v průběhu doby drobně měnila. Nošení kroje bylo vždy spojováno s šířením dobrého jména Junáka. Kroj připomínal ideály, které se každý skaut zavázal sledovat složením slibu.

Jak je tomu dnes

Podoba současného kroje se datuje od roku 2000, návrhy byly dokonce konzultovány s renomovaným kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem. Základní barvou pěších skautů je světle béžový, vodní skauti si ponechávají modrou barvu.
Podle kroje je možné na první pohled Junáka rozpoznat. Každému věkovému rozmezí a pohlaví patří jiné rozlišující detaily, doplněné navíc individuálně o domovenky a odznaky, které nám říkají, co který skautík už dokázal, v čem je dobrý.

Jaký konktrétní kroj a doplňky přísluší komu, jak získat jednotlivé součásti kroje, kam umístit domovenky a odznaky, se dočtete u příslušného oddílu. Jsi-li světluška, podívej se na světlušky – kroj, stejně tak platí pro vlčata, skauty a skautky. Kroj old-skautů na našich stránkách neuvádíme, každopádně i old-skauti mají svůj kroj :-).

Aktuální pravidla pro nošení kroje a jeho nášivek najdete vždy v Krojovém řádu a jeho přílohách.

A navíc … tričko našeho střediska

Kromě kroje, který se nosí na slavnostnější příležitosti či jako součást prezentace Junáka či našeho střediska (slavnostní kladení věnců, Betlémské světlo, účast na závodech, různá setkání Junáků, nástupy na táborech apod.) mají členi našeho střediska ještě pracovnější verzi „stejnokroje“. Je jím zelené tričko s logem našeho střediska. Tričko, které je stejné pro všechny naše oddíly, doplněné o šátek používáme hlavně při výpravách a pracovních akcích jako snadný identifikátor našich členů. Tričko je prvním krůčkem ke kroji pro ty, kteří nebyli na táboře a nemají tedy splněný slib, nicméně jsou již členy některého z našich oddílů.