Světlušky

Rozvrh schůzek

Schůzky oddílu Světlušek se konají každé úterý od 16:30 do 18:00 hod.

Sraz vždy u vchodu do klubovny. Zakončení pak taktéž u vchodu do nové klubovny.

Na každou první schůzku v měsíci přicházíme v úplném kroji.

Pro první návštěvu nováčků doporučujeme předem se telefonicky nebo emailem domluvit termín.

Kromě oddílových schůzek se konají víkendové výpravy a prázdninový tábor, jejichž termíny a náplň naleznete v sekci  Akce – Kalendář akcí.

Program schůzek

Sraz i zakončení u vchodu do klubovny. Pokud nepadají trakaře (neboli poanglicku psi a kočky) nebo není hluboká tma, probíhá schůzka venku. Světlušky by měly být patřičně vystrojené na pohyb venku.

Co s sebou na schůzky

1. Nováčka/Lucernu
2. Časopis Světýlko – poslední číslo
3. KPZ
4. Zápisník a tužku
5. Šátek na hry
6. Uzlovačku
7. Přezuvky (máme je možnost uschovat v bedně v klubovně)

Každá první schůzka v měsíci je ve skautském kroji!

Vedoucí oddílu

Michaela Kuželová (Rosami)

Michaela Kuželová (Rosami)

vůdkyně oddílu
+420 606 425 246

rosami@skaut-kostelec.cz
Adéla Ferusová (Lasička)

Adéla Ferusová (Lasička)

zástupkyně vůdkyně oddílu
+420 735 915 680

lasicka@skaut-kostelec.cz

Jan Kárník (Honza)

xxx

xxx@skaut-kostelec.cz

Odborné zkoušky

Světýlka, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek světluščí výchovy. Hlavní základ na budování světluščí výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Tento základ je potřeba dát do desátého roku věku všem světlušek jako přípravu na jejich příští skautskou stezku. Vůdkyně světlušek jen tehdy, až uzná, že si švětluška odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celým oddílem. Nikdy nedáváme světýlka lacino!  Světlušky by to netěšilo!

Při plnění podmínek k získání světýlek spolupracuj se svými rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé světýlka a uvítají.

V nedávné době došlo k aktualizaci odborek pro světlušky a vlčata. Vše o nové verzi včetně pracovních listů naleznete na stránce vlcciasvetylka.skaut.cz

Staré verze a jejich dokumentace je dostupná na casopisy.skaut.cz/knihovna/656

Odznaky starších světýlek mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené. Dokud nebude možno objednat odznaky ze skautských prodejen, bude si muset poradit vůdkyně vlastními silami!

Světýlka nosí světlušky na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádná světluška nezíská za 4 roky všechna světýlka, bude mít tak jako tak světýlka různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.