Přidej se

Přihlášení

Přihlásit se do skautského oddílu může každý od 5 let. Je to snadné. Stačí kontaktovat vedoucího skautského oddílu, který se věnuje stejně starým dětem a zjistit si o oddílu co nejvíce podrobností. Můžete si domluvit návštěvu a podívat se jak probíhá program, a vyzkoušet si nezávazně program.

Členem oddílu se dítě stává po odevzdání vyplněné přihlášky a uhrazení ročního členského příspěvku. Přihlášku není třeba vyplnit hned na první schůzce, děti mají možnost se v oddíle rozkoukat a zkusit si program. Při všech aktivitách s oddílem je dítě automaticky pojištěno. Přihlášku naleznete v sekci ke stažení.

Cena

Poplatky za činnost záleží vždy na aktivitách, které jsou z nich hrazeny. Následující přehled slouží pro představu, s jakými výdaji je třeba počítat.

  • Roční členský příspěvek je 1000,-Kč a většinou zahrnuje registraci i prostředky na zabezpečení fungování oddílu. S registrací mají děti nárok zdarma na časopis pro svou věkovou kategorii.
  • Poplatky za výpravy se pohybují přibližně od 150 Kč za jednodenní výpravu (jízdné, vstupné), a cca 300 – 600 Kč u vícedenní akce (ubytování, doprava a strava, vstupy).
  • Cena tábora se pohybuje okolo 4.000 Kč za dvoutýdenní tábor.
  • Vybavení – seznam získají děti od vedení oddílů. Pro začátek je potřeba pořízení šátku, turbánku a nováčka v ceně celkem cca 150 Kč. Dále je potřeba si v průběhu roku pořídit skautský kroj (cena okolo 900 Kč) a na tábor i tábornické vybavení.

Rozsah schůzek a výletů

Program probíhá každý týden v klubovně a jejím okolí, kde děti hrají různé hry, kreslí nebo zkouší vyrábět zajímavé věci a spolu tu zažívají spoustu legrace. Přibližně jednou za měsíc až dva vyrážejí děti se svými vedoucími na víkendovou výpravu. Většina výprav je dvou nebo třídenních, oddíly jezdí obvykle na různé skautské základny, odkud se pak vydávají na výlety do okolí. V zimním období jsou obvyklé i jednodenní výlety do přírody nebo třeba do divadla. Celý skautský rok je ukončen táborem, který je zpravidla dvoutýdenní. Tábor je vyvrcholením celoroční skautské práce a všichni si zde mohou vyzkoušet, co se na schůzkách a výpravách naučili.

Vybavení

Přesné informace o vybavení pro činnost na konkrétních schůzkách, výpravách i táboře je dobré si předem přesně zjistit u vedoucího oddílu. Rámcové doporučení pro výpravy a tábor naleznete v sekci akce. Jedná se o tábornické vybavení (spacák, karimatka, batoh, obuv atd.). Většinu potřebných věcí lze najít i ve specializovaných skautských obchodech (junshop), případně v obchodech zaměřených na outdoor.