Členské příspěvky na rok 2023

Příspěvky benjamínků, světlušek, vlčat, skautek a skautů na rok 2023 činí 1000,-Kč.

Prosíme, uhraďte na účet střediska 2800912533/2010 nejpozději do 25.1.2023.

Děkujeme a těšíme se na setkání v novém roce.