Členské příspěvky 2022

Příspěvky benjamínků, světlušek, vlčat, skautek a skautů  na rok 2022 zůstaly ve stejné výši 900,-Kč jako loni.

Příspěvky pro rovery, rangers a dospělé členy jsou nově 500,- Kč.

Prosíme, uhraďte na účet střediska 2800 912 533 / 2010 nejpozději do 25.1.2022.

Děkujeme a těšíme se na setkání v novém roce.