Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lst Viscount Baden-Powell, English soldier. Artist: UnknownVzpomínkový den, Den sesterství nebo také v originále Thinking day je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skauti celého světa 22. února. Tento den skauti přemýšlí o sobě, o skautech a skautkách. Dělají dobré skutky a vzájemně si blahopřejí a dávají dárky.

Skauting jako mezinárodní organizace sdružuje 40 miliónů skautek a skautů z 214 zemí světa. Jejich cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. V České republice se dříve skauti nazývali junáky. Skauting má podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Skauting dnes existuje prakticky ve všech státech světa, až na nějaké výjimky, které zahrnují totalitní státy. Z organizačního hlediska je skauting dělen na několik částí. Chlapecký skauting sdružující se v 168 státech, dívčí skauting, který funguje ve 136 státech a skauting pro dospělé existující ve 40 státech světa.

Překvapivě se 22. února narodily dvě významné osobnosti v historii skautingu. Zakladatel skautingu Brit Robert Baden-Powell se narodil v tento den roku 1857. Nositel řádů a vyznamenání Řádu za zásluhy nebo Řádu sv. Michaela byl voják. Baden-Powell požádal roku 1907 krále o uvolnění z vojenské služby právě proto, aby mohl zahájit činnost skautské organizace.

V ten samý den se narodila Robertova budoucí žena Olave St. Clair Soames, avšak v roce 1889. Olave byla zakladatelka Světového sdružení skautek. Byla světovou náčelnicí skautů, a i když měla dvě malé děti, odjela v době první světové války do Francie, aby mohla pomáhat v útulku pro vojáky. Manželům Baden-Powellovým se narodilo ještě třetí dítě. Také se starali o tři osiřelé neteře, vychovávali tak celkem šest dětí.

Vyhlášení Dne sesterství předcházelo v květnu 1926 setkání zástupkyní devětatřiceti organizací skautek s manžely Baden Powellovi v USA. Francouzská zástupkyně navrhla, aby byl určen jeden den v roce, kdy na sebe budou všichni skauti vzpomínat. Vybrán byl 22. únor právě na základě narození dvou významných skautů a zakladatelů skautingu. Poprvé se tento den slavil v roce 1927.

Skauti celého světa se vždy obléknou do svých tradičních krojů a oslavují tak, jak jim to bylo předurčeno. Pomáhají slabším. Vypomáhají v různých organizacích, ať už světových nebo místních. Vybírají příspěvky a snaží se lidem vštěpit jejich cíle a dobrotu.