Slibový odznak Křtiny 2013 podle vyprávění Tuleně

Vyšli jsme od Sanatorky a šli jsme lesem kolem komplexu studní a čističky. Od čističky tekl potok, u potoka byly vyrovnány klády, na kterých jsme si odpočinuli a posvačili. Občerstveni jsme šli dál a potkali jsme běžce do vrchu s batohem (takového, co v tom batohu má cihly). Pokračovali jsme lesem, míjeli jsme velký zasypaný smeťák a bažinu, viděli jsme vodopád z první republiky. Cestou lesem jsme došli k základům bývalé hájovny, u které byla studánka. Další zajímavostí byla hromada vykopaná z dolu, kde se dolovala měď. Ještě kus cesty a došli jsme na paseku pod srázem, do ROKLE ÚMLUVY. Jako první jsme museli najít dřevo na dva ohně, Borůvka zatím vykopala díru pro křtinový oheň. Na samotné křtiny Datel rozdal kousky březové kůry, které Borůvka nařezala z břízy. Každý si na kůru napsal nebo vyryl jméno, které si chtěl vyměnit, a kůru pak hodil do ohně. Po křtinách jsme rozdělali ohěň i v buřtovém ohništi a užili si buřtové hody. Jako dortík byly lesní kuželky (vítězem se stal Art a na druhém místě Švindla) a pro dobré zažití jsme si v hromadě zahledali zkameněliny. Někdo měl štěstí a našel otisk stonku pravěké přesličky. Byl čas sbalit bágly a vyrazili jsme zpět. Celou cestu jsem si povídal s Lemurem o Frankensteinovi a jeho robotických lidech. V Kostelci jsme navštívili muzeum, kde jsem viděl poháry a džbány a obrazy, jen nevím čeho to byla výstava. Co vím jistě je, že skorokonec byl v cukrárně, kde jsem si dal ledovou tříšť. Úplný konec byl před kostelem na náměstí, kde nám nezbylo než zlobit, dokud si nás rodiče nevyzvedli 🙂

Výpravu vedli Orel a Datel nebo též Datel a Orel. Novou fotogalerii naleznete zde v sekci fotogalerie

Skautské křtiny – 27.dubna 2013

Praktické informace:

Sraz: 9.30 před klubovnou

Návrat: kolem 16 odpoledne (bude-li pěkně, jinak se upřesní při odchodu).

Na sebe: zelené triko/kroj

S sebou: věci na jednodenní výpravu včetně jídla a pití, kdo jí buřta, tak buřta na opečení. Pokud si nejste jisti, co znamená věci na jednodenní výpravu, pak se podívejte do praktických informací.

!!! právě je doba, kdy za každým stéblem trávy číhá několik klíšťat, máte-li účinný prostředek proti klíšťatům, určitě ho aplikujte!!! po návratu domů děti pečlivě prohlédněte!!!

Letošní skautské křtiny proběhnou 27.4.2013. Jako tradičně naše kroky povedou do Dolního Peklova do ROKLE ÚMLUVY. Skautské křtiny se konají jen jednou za rok a dávají možnost nováčkům přijmout jejich první skautské jméno a těm, kdo své skautské jméno mají, ho případně změnit. Nová i změněná jména jsou zaznamenána do schránky uschované v rokli. Skautské křtiny jsou významným obřadem, který má svá pravidla (více prozrazovat nebudeme :-)). Součástí události je i vytvoření posvátného místa ve tvaru slunce, symbolu vítání jara.

Na své si přijdou i ti, kteří jméno mají a nechtějí ho změnit. Všichni totiž budou mít možnost užít her (znáte lesní kuželky?), rýpání v zemi (která je naplaveninou a ukrývá zkameněliny) a možná si i odnést kus pravého korku (korkové duby v okolí Kostelce jsou památkou na bývalé majitele panství, kteří zde vysadili množství pro náš region exotických stromů).

Proto zveme všechny, kteří mají chuť na pěší výlet na krásné místo, kde proběhne něco mimořádného, a kde bude čas i na zábavu.