Logo - Svojsíkův závod


Svojsíkův závod 2013 – naše Waterloo

O tom, že každý den není posvícení, jsme se přesvědčili při letošním Svojsíkově závodě. Černí vlci vyslali jednu hlídku, stejně tak Pandy. Obě hlídky nemohly dopadnot hůře, dotkli jsme se pověstného dna… je to výzva, hozená rukavice, nezbývá než ji zvednout… a odrazit se!

Letos nám budiž útěchou olympijské heslo:

NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!

 

 

Svojsíkův závod 2013

Letošní Svojsíkův závod se koná v sobotu 20.4.2013 v loděnici Sk Fortuna Kolín. Pořádatelem je Junák – svaz skautů a skautek ČR, 2. přístav vodních skautů Poutníci Kolín. Jedná se o celodenní akci, prezentace je od 7:45, vyhlášení výsledků se předpokládá kolem 18:00.

Odjezd: Podle dohody s vedoucí/vedoucím oddílu.

Návrat: Vzhledem k náročnosti dne je vhodné, aby rodiče vyzvedli své děti po ukončení akce v místě konání závodu. Bližší informace u vedení oddílu.

Praktické informace pořadatele:

Vybavení hlídky – ešus, 50,-Kč, hrnek, sportovní oblečení pro závodění, 2 páry bot (kdyby bylo mokro)

 

Z historie

Svojsíkův závod je určen pro věkovou skupinu skautů a skautek. První ročník Svojsíkova závodu proběhl v roce 1946 a od dnešního se značně lišil. Každý registrovaný oddíl měl za povinnost se ho účastnit a nutno říci, že to byl velmi náročný závod. Nešlo pouze o výsledky z jednoho konkrétního dne. Část bodů byla za celoroční plnění odborek, stezek, řádné vedení pokladní knihy a kroniky, družinové výpravy, oddílový časopis, čistou a nazdobenou klubovnu a v neposlední řadě za službu ve prospěch veřejnosti, na této části se podílel celý oddíl dohromady. Další část bodů pro oddíl získávaly jednotlivé hlídky ve vyšších kolech při plnění úkolů na trase.  Z oblastních kol postupovali do celostátního kola jen ti nejlepší vybraní ze dvou hlídek s nejlepšími výsledky. Prestižní celostátní kolo bylo tak výkladní skříní českého skautingu. Lesk celému finále dodala přítomnost světové náčelní skautek Olave Baden-Powellové. Odměnou pro víteze byla účast na jamboree ve Francii.

Další ročník se měl konat napřesrok, ovšem díky vývoji politcké situace se mohl konat až v roce 1969. Druhým ročníkem počínaje Svojsíkův závod nabyl takřka dnešní podoby, tedy boduje se pouze plnění úkolů na trase. Další ročník na sebe dal opět dlouho čekat a to až do obnovení Junáka po roce 1989. Třetí Svojsíkův závod proběhl v roce 1991 a od té doby startuje pravidelně každý lichý rok.

Současnost

Poslední úprava Svojsíkova závodu proběhla v roce 2007. Dřívější podoba závodu kladla důraz na skautskou praxi jako takovou, oproti tomu dnešní podoba se snaží tuto praxi zasadit do reálných situací a klade důraz na týmovou spolupráci (soutěžní hlídky jsou skutečné družiny, tedy nikoli vybraní nejlepší jedinci z několika družin). Pro představu: dříve se například bodovalo uzlování na čas. Dnes je uzlování součástí širšího úkolu a není na čas. Důležité je použít správný uzel ve správný čas.

Tak jako skauting samotný prochází v novém tisíciletí změnami, tak je tomu i u Svojsíkova závodu. My budeme s napětím sledovat, jak se v něm povede našim skautům a skautkám. Držíme palce!