Základní kolo Svojsíkova závodu
skautů a skautek

pořádá letos středisko Plaňany

dne 13.  května 2017

Stránky závodu zde https://zavody.skauting.cz/

Začátek v 7:30 a konec ve 21:00 hod. Vyrážet budeme ale časněji.

Závod je koncipován jako víkendová akce, ale pokusíme se ji zvládnout za jeden den.

Čas odjezdu a příjezdu upřesníme. Prosíme o spolupráci rodiče při dopravě dětí do místa a z místa závodu.

Účastníci i rodiče – přihlašujte se prosím v naší sekci doodle.