INDIÁNI  !!!!!

 A úplně náhodou u skautovny v Kostelci…

2. – 3.  6.  2018 

Co to asi znamená?

Tímto zveme benjamínky na druhou letošní výpravu s přespáním v klubovně!

 

Sejdeme se v sobotu 2. června v 9 hodin ráno před naší datlí klubovnou.

Konec výpravy plánujeme na 10 hodinu dopolední v neděli 3. června, tamtéž.

Co nás čeká ? Čas strávený spolu s kamarády tentokráte naplněný indiánskými činnostmi.

S SEBOU:

Vše sbalené do 1 baťůžku, spacák s karimatkou mohou být ponechány mimo.
Prosíme, aby si věci na hromádku připravil sám benjamínek, rodiče překontrolovali, případně doplnili, a benjamínek pak opět sám sbalil do baťůžku. Je důležité, aby každý benjamínek věděl, co přesně má s sebou a kde to má v baťůžku hledat!!!  Děkujeme.
Kdo bere léky, prosíme, předejte nám je v originálním balení, podepsané a popsané dávkováním – děkujeme.

Po celou dobu výpravy bude benjamínky doprovázet Katka, Žirafa a Lasička.
Případné dotazy zodpovíme po schůzkách nebo přes e-mail jesteuka@skaut-kostelec.cz .

Cena za výpravu je 200,- Kč. Platbu v případě potvrzení účasti prosíme v hotovosti nejpozději na schůzce předcházející výpravě. Prosíme o přesnou částku. Děkujeme!