S radostí, že můžeme toto výročí slavit veřejně a ve skautských krojích.

Nejprve jsme si chtěli pořídit příležitostný skautský šátek, ale nebylo to tak jednoduché – vyrobili jej pro nás až na podzim. Nemáme jej všichni, ale aspoň ti narození ve století, kdy Československá republika vznikla.

Světlušky připravily skautskou nástěnku s tématy akcí, které se váží na účast skautů při začátcích fungování nového československého státu. A připomněly kolemjdoucím, jak vyvěšovat správně státní vlajku.

Někteří z nás navštívili interaktivní výstavu „Pošli to dál“ v poštovním muzeu v Praze o dvouměsíčním zapojení pražských skautů ve službě novému státu – jako poslů, zapisovatelek, doprovodu zajatců anebo stráží a topičů.

 

Neopakovatelným zážitkem byl slavnostní průvod vedený pohodovou kapelou v pátek 26. října na náměstí v Kostelci n.Č.l. Pochod byl úvodem k položení věnců k pomníku padlým v  1. světové válce a pomníku zakladatelů Československé republiky. Skautky rozdávaly a připínaly přítomným trikolory, naše světlušky, skautky, vlčata a skauti stáli čestnou stráž u pomníku.  Zhostili se tohoto úkolu  velmi dobře a svým důstojným vystupováním uctili památku všech připomínaných. Obdobně  naši skauti postáli ve stráži u pomníků ve Svatbíně a Jevanech.

 

Na závěr období oslav si světlušky při výpravě do Prahy vyzkoušely  role skautských poslů a získaly jedinečnou placku za úspěšné zvládnutí všech úkolů na trase.

I našim skautkám a skautům je  právem věnováno poděkování sestry náčelní,  Evy Měřínské:

„Uplynulý sváteční víkend mi přinesl především hrdost. Na to, že je mezi námi tolik skautů a skautek, kteří i přes deštivé počasí a sněhové vánice ochotně rozdávají úsměvy a trikolory. Na to, že služba veřejnosti je pro skauty a skautky – bez ohledu na věk – samozřejmá. Na to, že se skautští vedoucí nebojí předávat českou historii a demokratické hodnoty mladším a že má úcta k české státnosti v oddílech tak pevné místo. Proto chci všem, kteří se zapojili do oslav století republiky ze srdce poděkovat. Jste skvělí. A pevně věřím, že jste lidem dobrým příkladem a inspirací, což je dnes mimořádně důležité. Na aktivním občanství a péči o společné věci totiž bude záležet i v tom století, které je před námi. Díky!

 

Ivana Kašparová – Kvák