SKAUTSKÉ STŘEDISKO DATEL  SRDEČNĚ ZVE VEŘEJNOST A SKAUTY 

 na vycházku ke kostelu sv. Jiří v Aldašíně 

 Kdy: ve středu 24. dubna 2019 

Sraz: 17,1hodin v Jevanech na návsi u zvoničky nebo v 16,45 na náměstí v Kostelci n. Č. lesy (autobus 492) směr Jevany 

Návrat: Předpokládáme okolo 19,15 návrat do Jevan na náves u Zvoničky 

Vybavení: Sportovní + turistické boty, skautský kroj, kdo má, případně zelené triko + šátek s turbánkem, pití, svačina. 

Proč: sv. Jiří je patronem skautů a skautek, oslavíme jeho svátek. 

Program: Autobusem dojedeme do Jevan a pěšky dojdeme ke kostelíku, kde vás seznámíme s jeho historií, historií místa i legendou o sv. Jiří. Pěšky dojdeme i zpět na náves.  

Přihlášky a dotazy dávejte vedoucím oddílu.