Skautské středisko Datel z Kostelce n. Černými lesy

vás zve do kina na film

„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ 

Dětské filmové představení se bude konat

v sobotu 1. prosince 2012 od 16,30 hodin

v Jevanském kině Na statku

 Vstupné 70,- Kč na osobu

 Po filmu budou promítnuty fotografie ze skautského tábora

a Expedice ASTERIX 2012