.

Lilie

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Datel – Kostelec nad Černými lesy

Zelená 1038, 281 63 Kostelec n. Č. lesy,  IČO: 72057955; ev. č. 214.15

info@skaut-kostelec.cz      www.skaut-kostelec.cz

Tisková zpráva – 6. května 2013

Rekonstrukce skautské klubovny v Kostelci nad Černými lesy

 

            Středisko Junáka Datel z Kostelce nad Černými lesy zahájilo výběr dodavatele na rekonstrukci skautské klubovny. K přípravě zadávacího řízení bylo nutné zpracovat Prováděcí projektovou dokumentaci a odpovídající výkaz výměr. S touto částí přípravy nám velice pomohl ing. arch. Tomáš Kužel. Na dalších dokumentech a přípravě zadávací dokumentace spolupracovali členové střediska a příznivci z řad rodičů.

            Po 3 letech přípravy se těšíme na zahájení rekonstrukce. V roce 2010 se nám podařilo získat objekt v areálu bývalého plicního sanatoria do vlastnictví střediska. Po té následovalo zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení, se kterými nám velmi pomohla Šárka Kosinová.
V roce 2011 jsme podali žádost o finanční podporu na MAS Podlipansko, ale neprošli jsme administrativní kontrolou. V roce 2012 jsme to zkusili podruhé a z Programu rozvoje venkova jsme získali podporu ve výši 850 000,- Kč.

            V témže roce jsme požádali na ústředí Junáka o finanční podporu, ze dvou možných zdrojů. Obě naše žádosti byly úspěšné a podpora ve výši 550 000,- Kč a 435 000,- Kč bude použita na rekonstrukci a přístavbu objektu.

            Další zdroje, které pomohou k realizaci našeho záměru, je podpora od města Kostelec nad Černými lesy. V průběhu let 2011 a 2012,  jsme na tento účel získali 77 000,- Kč z Fondu pro volnočasové aktivity.

            Od soukromých dárců – rodičů a firem –  jsme obdrželi na rekonstrukci klubovny finanční dary v celkové výši 48 000,- Kč.

            Všem dosavadním podporovatelům a dárcům děkujeme za přízeň a věříme, že na konci roku 2013 vás budeme moci pozvat do naší nově zrekonstruované skautské klubovny.

 

                                                                                                          Za realizační tým

                                                                                               Kateřina Hejduková a Karel Michalik

 

 

   UnieLeaderPodlipanskoProgram rozvoje venkova

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí