Realizace projektu “ Obnova a vybavení skautského střediska v Kostelci nad Černými lesy“ žadatele Junák – český skaut, středisko Datel Kostelec nad Černými lesy, z. s. byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění zázemí pro činnost skautského oddílu. Projekt zahrnoval rekonstrukci zdevastované plochy před skautskou klubovnou, která je určena pro pravidelnou činnost kosteleckého střediska Junáků, kde se děti schází před zahájením schůzky.  Vznikla zpevněná plocha je využitelná při volnočasových programech pro děti, mládež, obyvatele Kostelce n. Č. l. a okolí a byl i vyřešen bezbariérový vstup do klubovny pomocí přenosné rampy. Dále bylo pořízeno nábytkové vybavení do klubovny (skřínky) za účelem zvýšení kapacity úložných prostor. V rámci obnovy a doplnění táborových potřeb byly pořízeny kruhové a podsadové stany a celoplošné podlážky. V projektu bylo počítáno také s environmetálním a estetickým přínosem, jako vybudování truhlíku na zeleň u zpevněné plochy před klubovnou, osetí okolního prostorou trávou a pořízení nádob na tříděný odpad.