Pohledy Nová klubovna

Středisko Junáka Datel z Kostelce nad Černými lesy pokračuje ve výběru dodavatele na rekonstrukci skautské klubovny. Na těchto webových stránkách najdete podrobnosti k aktuálnímu zadávacímu řízení v rámci  projektu „Rekonstrukce skautské klubovny“ v sekci klubovna zde. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 6. 2013 ve 14:00 hodin.