ZÁKAZ AKTIVIT PRO DĚTI PLATNÝ OD 9. ŘÍJNA SE VZTAHUJE I NA SKAUTING

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) zakazují i naši činnost a to od pátku 9. nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Znamená to, že už víkendovky tohoto týdne se ruší stejně jako schůzky všech oddílů v následujících týdnech.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.