Expedice OKOKO 2021

Milé CESTOVATELÉ,
zveme vás všechny na jarní expedici a posíláme vám
ochutnávku z programu „upečeného u skautek“.
Zdravíme vás a těšíme se,
SKAUTKY

aneb hranice a spojnice
Expedice startuje první jarní den / astronomické jaro / jarní rovnodennost
v sobotu 20. 3. 2021 v 10h a 37min.
Na den 20. 3. připadá mezinárodní den vrabců.
Když známe přirovnání „volný jako pták“, tak víme, že to je dobrý den startu.

Když je to expedice,
tak někdo musí cestovat.
A to my teď moc nemůžeme…
Ok … Buď připraven! …
Tak vyšleme speciální voděodolnou bezpečnostní superkosmickou
meziplanetární schránku!
Cílem je, aby tato schránka prošla katastry, kde bydlí skauti z Kostelce nČl a
vrátila se zpět na start.Odhad je, že by to mohla by to stihnout za 30dní.
Schránku každý z nás nějaký kus poponese a schová na hranicích katastru
své obce. Předá informace o místu uschování následujícímu členu štafety v
sousední obci. Ten ji na hranicích najde a pošle stejným způsobem dál.
Ve schránce bude umístěna podpisová listina pro všechny, kteří schránku
otevřou (nejen skauty, ale klidně i jejich rodiče a sourozence).
Také tam můžete uložit dopis pro osobu, která je do expedice zapojena.
To vše samozřejmě bezpečně a v souladu s aktuálními protiepidemiologickými
opatřeními a dobrými hygienickými návyky.

Obce na mapě jsou místy, kde bydlí členové
oddílu skautek, vlčat a části roverského kmene,
pro které je expedice od začátku plánovaná.
Rádi přivítáme na expedici i další členy
střediska!
Není na mapě vaše obec?
Nevadí, doplníme ji.
Přihlaste se do expedice na emailu
rosami@skaut-kostelec.cz
Konec přihlášek 18.3. 2021 v 21h.
Po té bude zveřejněna finální mapa, trasa
expedice a podrobné informace.
Expedici zdar!
Michaela Rosami Kuželová
606 425 246, rosami@skaut-kostelec.cz