Tábor 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:  Tábor 2014 bude opět na novém tábořišti u České Čermné nedaleko  Náchoda viz. Tábořiště

jedná se o tábořiště 311. skautského odd. Káňata z Prahy 10 u České Čermné (okr. Náchod),

GPS souřadnice  50°24’21.435″N, 16°14’36.325″E, ortofotomapa: http://www.mapy.cz/s/7BoU

Termín:              sobota  19. července – sobota  02. srpna 2014

Doprava:           společně vlakem s osobním zavazadlem (batohy nákladním automobilem)   

Cena:                 3 600,- Kč,  zaplaťte nejpozději do 31. 05. 2014 – sleva na 2. a další dítě v rodině 300,- Kč

převodem na bankovní účet č. 2063761359/0800

variabilní symbol = datum narození přihlašovaného dítěte, případně do poznámky

uveďte jméno dítěte. Zaplatit lze i v hotovosti – vůdci tábora (Karel Michalik – Orel).

 

Cíl a program tábora

Cílem skautského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství, za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky, po domluvě s rodiči, i vyloučením z tábora na vlastní náklady účastníka.

 

Storno poplatky

Nástupem dítěte do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku (byť části).

 

Formální podmínky pro účast na táboře :

  1. podání přihlášky na tábor
  2. uhrazení ceny tábora
  1. odevzádní Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzeného lékařem, ne staršího 12 měsíců před datem nástupem na tábor. Nejlépe ale odevzdat již do 14. 07. 2014 dle pokynů v Kompletní informace k letnímu  táboru viz. níže.
  2. odevzdání Prohlášení o bezinfekčnosti aktualizovaná verze 17-06-2014, ne staršího 3 dnů před datem nástupem na tábor
  3. odevzdání originálu (případně kopie) katičky zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění)
  4. odevzádní cestovního pasu / občanského průkazu a podpis hromadného souhlasu s vycestováním
  5. odevzdání skautské průkazky pokud ji účastník má u sebe

 

Přihlášku na tábor 2014, formulář Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a formulář Prohlášení o bezinfekčnosti nalenete aktuálně v sekci Ke stažení.

Výčet potřebného vybavení na tábor naleznete v sekci Praktické informace.

Kompletní informace k letnímu  táboru zde ke stažení v PDF TABOR 2014 informace pro rociče – 4-6-2014

Informační schůzka s rodiči před táborem se uskuteční ÚTERÝ  24. 6. 2014 od 18:00 hodin po schůzkách světlušek a vlčat v klubovně u krbu.

Ti nedočkaví si mohou prohlédnout fotografie ve fotogalerii z tábora 2011 tábora 2012 a loňského na novém tábořišti 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *