IMGP9257-06-shora-01

Fotogalerie zde

Místo konání :    Tábořiště V Tisinách, Horní Čermná (Lanškroun),

Termín :               Sobota, 23. července – sobota, 06. srpna 2016

Sraz před odjezdem : Sobota, 23. 07. 2016 v 10,30 hodin na parkovišti před nádražím v Kolíně

Návrat z tábora : Sobota, 06. 08. 2016 v odpoledních hodinách (bude upřesněno) na parkoviště před nádražím v Kolíně.

Přihlášky :           registrovaní účastníci do 31.5.2016

Cena:       3 600,- Kč zaplaťte nejpozději do 16. 06. 2016; sleva na 2. a další dítě v rodině 300,- Kč
na bankovní účet č. 2800912533/2010, variabilní symbol = datum narození  dítěte, případně do poznámky

Doprava osob :  Děti se s několika vedoucími dopraví vlaky, autobusem a pěšky

Doprava věcí :   Mimo osobního zavazadla, dopravanákladním autem – převzet při odjezdu

Bourání tábora : Letos nebude zcela výjimečně bourání tábora a dokonce vám děti přivezeme i zpět. Proto Vás zveme na připravované prázninové pracovní setkání rodičů s dětmi na naše tábořiště v Údolí duchů

Podrobné informace pro rodiče o táboře (nutno nastudovat)  včetně všech formulářů včetně přihlášky naleznete odkazu Ke stažení Ve stručnosti níže.

Program :   Cílem skautského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství, za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti. Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky, po domluvě s rodiči, i vyloučením z tábora.

Spát budeme v podsadových stanech. Vařit si budeme v táborové kuchyni, jíst na pevných stolech v jídelně. Děti se zapojí do veškeré činnosti na táboře – vaření, přípravy dřeva, úklidu, nočních hlídek, zásobování, stavby táborových staveb apod.
Součástí programu budou i půl- , celo- případně více-denní výpravy do okolí.

Návštěvy na táboře : S návštěvou rodičů či jiných příbuzných během tábora nepočítáme a nedoporučujeme ji.

Jídlo z domova : Nedávejte (ani neposílejte poštou) dětem žádné zásoby jídla. Veškeré jídlo, včetně sušenek, bude v sobotu večer dětem odebráno.

Elektronika : Doporučujeme nedávat dítěti sebou mobilní telefon ani jiné cenné věci (tablety, DVD, CD či MP3 přehrávače.

Vybavení:  https://skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-tabor/ ,  https://skaut-kostelec.cz/prakticke-informace/co-sebou-na-vypravu, Podmínkou účasti dětí na táboře je kompletní skautský kroj

Léky : Pokud vaše dítě bere pravidelně léky a potřebuje při tom asistenci nebo dozor, předejte nám při nástup dítěte na tábor zásobu léků v originální krabičce, včetně příbalového letáku, se jménem dítěte a popisem dávkování a času aplikace, napsanými na krabičce od léků.

Kapesné : Max. 200,- Kč na dítě.

Adresa tábora:    Skautský tábor střediska Datel
Jméno a příjmení dítěte
Poste restante
561 56 Horní Čermná 1

Telefon do tábora : 602 641 063 (vůdce tábora); 606 843 483 (zástupkyně vůdce tábora) v případě potřeby doporučujeme poslat SMS; v době, kdy zapneme mobilní telefon se vám ozveme.

Doklady :
1. Kopii potvrzení od dětského lékaře/lékařky o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti převezmeme při předání dětí, bez tohoto dokumentu dítě na tábor nesmí.
2. Kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
3. Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, doplněné o prohlášení, že dítě v den nástupu
na tábor nemá vši. Na tento list jsme rovněž napsali prohlášení, že souhlasíte s tím, abychom v případě potřeby mohli dopravit vaše dítě k lékaři osobním autem.
4. Skautkou průkazku bude mít vaše dítě u sebe (pokud jí vaše dítě má).

Doklady číslo 1 a 2 vybíráme společně s přihláškou či na informační schůze, doklad 3. vybíráme při srazu k odjezdu.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *