Fotogalerii z příprav tábora naleznete zde

Fotogalerie ze samotného tábora pak zde 

Místo konání :    Tábořiště Kačerov, u Lokte (Exit 66 D1),

Termín :      Sobota, 21. července – sobota, 4. srpna 2018

Cena:          3.600,- Kč za dítě;  druhé a další dítě v rodině 3.300,- Kč

Doprava vlastní.

Bourání tábora proběhne za účasti rodičů závěrečný den tábora v sobotu 4. 8.

Přihlašování na Doodle:    do 1. 3. 2018 – uzavřeno
Přihlásit se může pouze člen, který má uhrazeny členský příspěvek na rok 2018.

Informační schůzka s rodiči nováčků před táborem se uskuteční po schůzkách světlušek a vlčat v klubovně u krbu v úterý 19. června  od 18:00 hod.

Individuální bezodkladné dotazy směřujte na své oddílové vedoucí.

Vzhledem k omezené kapacitě tábora, si středisková rada  vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí přihlášky účastníka na tábor. Při výběru účastníků tábora bude přihlédnuto k účasti zájemce  na oddílových schůzkách a akcích střediska v průběhu celého skautského roku.

Skauti a skautky 15+ (!) se mohou hlásit na Doodle na hlídání tábořiště od 15. 7. do 20. 7. 2018.

Ke stažení, taktéž v sekci ke stažení: