na realizaci zakázky „Rekonstrukce skautské klubovny“

Plněním zakázky jsou stavební práce spojené s realizací rekonstrukce skautské klubovny – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na p. č. 334 v katastru Kostelce nad Černými lesy v rámci projektu Skautská klubovna v Kostelci nad Černými lesy.

Předpokládaný termín zahájení plnění: 30. května 2013

Předpokládaný termín ukončení plnění: 15. listopadu 2013

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH :  1 700 000,- Kč

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 5. 2013 ve 14:00 hodin.

Ke stažení :

Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce skautské klubovny – Kostelec nad Černými Lesy  – .pdf

Příloha č. 1 – Kryci list nabídky – opravený –  .pdf

Příloha č. 2 –  Výkaz výměr – .xlx

Příloha č 3 – vzor návrhu smlouvy o dílo – .pdf

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení souhrnné – .doc

Příloha č. 5 – DPS – .zip