obalka PD -01-13

První číslo sedmého ročníku revue Paměť a dějiny se věnuje dějinám českého skautingu, především letům 1948 až 1989. Studie Boje a úskalí ve hře o velkou sázku a rozhovor se skautským vůdcem Jiřím Zachariášem (obé z pera Jana Cholínského) objasňují ovšem ještě mnohem více ze skautské historie.

Jan Kalous připomíná ve svém článku Poslední cesta ministra Kasky leteckou havárii, při níž v Polsku zahynul tehdejší československý ministr vnitra i s celou svou delegací. Dále v čísle najdete články Petra Blažka o návštěvě generálního tajemníka ÚV KSSS L. I. Brežněva v Československu v roce 1978 a o neznámém, respektive zapomenutém, sebeupálení Josefa Hlavatého 20. ledna 1969 v Plzni. Číslo obsahuje také edici dokumentů s názvem Jan Masaryk ve svodkách čs. zahraničního zpravodajství.

Sondy do represivních aparátů komunistického i nacistického režimu přinášejí texty Vězeňská stráž v poválečném Československu Romana Johna a „Tam byl ten krejčí z Čech“. Nacistický program „eutanazie“ a Němci z Českého Krumlova Pavla Zemana. Téměř „mašínovský“ příběh popisuje Ondřej Hladík ve studii František Vacek – krátká kariéra popraveného agenta-chodce. Třetímu odboji se věnuje i Jiří Plachý, konkrétně odbojové skupině Praha–Žatec. Nedávno zesnulého spisovatele Jana Trefulku pak připomíná série fotografií Správy sledování StB.

Blíže na stránkách ÚSTR zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *