Realizace projektu “ Obnova a vybavení skautského střediska v Kostelci nad Černými lesy“

Realizace projektu “ Obnova a vybavení skautského střediska v Kostelci nad Černými lesy“ žadatele Junák – český skaut, středisko Datel Kostelec nad Černými lesy, z. s. byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD […]

TÁBOR 2023 – LIŠKY U BECHYNĚ – 15.-29.7.2023

Skaut

Termín konání: 15.-29.7.2023 (benjamínci 23.-29.7.) Místo konání: skautská základna Lišky u Bechyně Vedoucí tábora: Michaela Rosami Kuželová Zástupce ved. Tábora: Daniel Homola Dandý Cena tábora: 4 900,- Kč (benjamínci 3000,- Kč) Informace o tábořišti a jeho umístění jsou uvedené na http://lisky.junak-tabor.cz/ Přihlášku naleznete zde. Táborový poplatek prosím uhraďte na bankovní účet: 2501321071/2010 (Fio banka). Do poznámky uveďte […]

Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky na rok 2023 Příspěvky benjamínků, světlušek, vlčat, skautek a skautů na rok 2023 činí 1000,-Kč. Prosíme, uhraďte na účet střediska 2800912533/2010 nejpozději do 25.1.2023. Děkujeme a těšíme se na setkání v novém roce.

TÁBOR 2022 – LIŠKY U BECHYNĚ – 16.-30.7.2022

    Přihlášku a veškeré další informace k táboru 2022 naleznete v sekci  ke stažení nebo přímo ZDE.      Táborový poplatek uhraďte na bankovní účet: 2501321071/2010 (Fio banka),poznámka: příjmení a jméno dítěte nejpozději do 31.5. 2022, platba v hotovosti možná po dohodě s hospodářkou střediska (Katka Hejduková – katka@skaut-kostelec.cz – 725 103 648).