na realizaci zakázky „Rekonstrukce skautské klubovny“ – opakovaná výzva

Plněním zakázky jsou stavební práce spojené s realizací rekonstrukce skautské klubovny – budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na p. č. 334 v katastru Kostelce nad Černými lesy v rámci projektu Skautská klubovna v Kostelci nad Černými lesy.

Předpokládaný termín zahájení plnění:  1. července  2013

Předpokládaný termín ukončení plnění: 15. prosince 2013

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč bez DPH :  1 800 000,- Kč

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 6. 2013 ve 14:00 hodin.

Ke stažení :

130606 Výzva k podání nabídky – Rekonstrukce skautské klubovny – Kostelec nad Černými Lesy  – .pdf

130606 Příloha č. 1 – Kryci list nabídky –  .pdf

130606 Příloha č. 2 – Výkaz výměr – .xls

130606 Příloha č 3 – vzor návrhu smlouvy o dílo – .pdf

130606 Příloha č. 4 – Čestné prohlášení souhrnné – .doc

Příloha č. 5 – DPS – .zip