Klubovna

Kutnohorská č.p. 1212
„areál Sanatorky – pod novým vodojemem“
281 63
Kostelec nad Černými Lesy

Klubovna

Pohyb vozidel kolem klubovny

Klubovna - mapa okolíNa schůzky dochází více jak 40 malých dětí, a před zahájením schůzek i po nich je kolem klubovny velký pěší provoz. Proto jsme Vás na první schůzce požádali, abyste nezajížděli až ke klubovně, ale zaparkovali na vhodném místě a svou ratolest těch 100-400 m doprovodili pěšky.

  • Vysaďte  potomka na místě označeném K+R a objeďte kotelnu a budovu správy ve směru modrých šipek. Potomek dojde po osvětlené cestě  200 m bez Vašeho doprovodu bezpečně do klubovny.
  • Zaparkujte  své vozidlo na některém z označených míst „P“ a  doprovoďte potomka ke klubovně. Tuto možnost využijte i při čekání na potomka nebo potřebě vyřídit  něco s vedoucími.

Budeme  rádi, když bezpečný prostor pro Vaše děti nebudeme muset vymezovat červenobílou páskou, ale budeme se moci spolehnout na Vaši ohleduplnost.  Současně prosím pochopte, že někteří vedoucí nebo rodiče s fyzickým hendikepem i nadále budou zajíždět svými vozidly blíže ke klubovně: buďte uvědomělí a nenásledujte je.

Nová klubovna

Naším velkým přáním (i nutností) bylo zařízení vlastní a větší klubovny… Tak, aby každý oddíl měl vlastní klubovnu, nebo alespoň dva oddíly společně, aby bylo kam dát majeteček, který kousek po kousku doplňujeme, aby bylo kde přespat při výpravě do okolí. A co navíc? Pokud budeme moci klubovnu nabídnout i dalším oddílům k přespáním, budou se nám lépe otevírat dveře i od jejich kluboven.

Financování stavební realizace bylo zajištěno z prostředků Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Podlipansko, o.p.s.. ve výši 850 tis. Kč. Ústředí Junáka z vlastních prostředků přispělo částkou 550 tis. Kč a z programu MŠMT ČR částkou 435 tis. Kč. Náš záměr podpořilo i Město Kostelec nad Černými lesy z Fondu pro volnočasové aktivity částkou 77 tis. Kč.  Celkem 48 tis.Kč nám též doposud přispěli soukromí dárci, rodiče a firmy.

Aktuální stav klubovny

Průběh stavby

Fasáda klubovny k 9. 11. 2014

Stav k 25. 4. 2014 při slavnostním otevření nové klubovny - Skautského domu

Stav stavby k 22. 3. 2014

Stav stavby k 12. 11. 2013

Stav stavby k 15. 10. 2013

Stav stavby k 8. 10. 2013

Stav stavby k 30. 9. 2013

Stav stavby k 17. 9. 2013

Stav stavby k 4. 9. 2013

Stav stavby k 20. 8. 2013

Stav stavby k 10. 8. 2013

Stav stavby k 4. 8. 2013

Stavební zazázku na základě vítězství ve veřejné soutěži realizuje společnost VUSO s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy.

Atelierem 322 byl sponzorským způsobem zpracován prováděcí projekt.

A kde bude nový skautský dům? Nedaleko stávající klubovny, ale to se dozvíte z této mapy. Je přípraven stavební projekt  a stavební povolení nabylo právní moci.

Nový skautský dům se pomalu začíná proměňovat ze snu v realitu. Středisko zakoupilo objekt, v němž se scházely oddíly v 90. letech.

A jak si předsavují členové našich oddílů klubovnu novou a vlastní?

Původní klubovna

Původní klubovny, jež středisko doposud bezplatně užívalo díky vstřícnosti města Kostelec and Černými Lesy, naleznete v areálu tzv. Sanatorky na ulici Kutnohorská, na okraji Kostelce nad Černými Lesy Na Mapy.cz.

Klubovny tvořili dvě menší místnosti, kam se museli vejít nejen děti, ale i část majetku střediska. Klubovna nám sloužila při schůzkách, kdy nám počasí nedovolovalo využít nejbližší okolí lesoparku pro program schůzek.

Naším velkým přáním (i nutností) bylo zařízení vlastní a větší klubovny … Tak, aby každý oddíl měl vlastní klubovnu, nebo alespoň dva oddíly společně, aby bylo kam dát majeteček, který kousek po kousku doplňujeme, aby bylo kde přespat při výpravě do okolí. A co navíc? Pokud budeme moci klubovnu nabídnout i dalším oddílům k přespáním, budou se nám lépe otevírat dveře i od jejich kluboven.